Ceny skupu uzgadniane są telefonicznie według rozliczeń WBC.